IZUŠ aneb jak na přihlášku do tanečního oboru

Milí rodiče a zájemci o studium v tanečním oboru,

v minulém školním roce přešla ZUŠ Černošice na elektronickou administrativu firmy IZUŠ, čili se nyní v podstatě nic již nevyplňuje ručně, co to tedy znamená pro podávání přihlášek?

Stávající tanečníci a tanečnice

Pokud již vaše dítě v tomto školním roce 2016/17 navštěvovalo přípravné oddělení a vyšší ročníky TO, nevyplňujete znovu přihlášku (jako tomu bývalo v minulých letech). Pouze ohlaste, jestliže se změnil nějaký z kontaktních údajů (jméno, adresa, email, tel. apod).

Staronoví tanečníci a tanečnice

Pokud vaše dítě navštěvovalo v tomto školním roce 2016/17 kurz "Hrajeme si pohybem" a chcete pokračovat dále do přípravného oddělení TO, musíte vyplnit elektronickou přihlášku, tu vytisknout, podepsat a odevzdat v hodinách TO nebo v kanceláři školy.

Kurz "Hrajeme si pohybem" je tzv. předpřípravka a je pořádána spolkem Rodiče dětem - Černošice ve spolupráci se ZUŠ Černošice.

Noví zájemci o studium

Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2017/18 předpřípravný kurz "Hrajeme si pohybem", vyplníte při přijímacím řízení či na začátku září papírovou přihlášku, kterou vám dodá vyučující. Kurz "Hrajeme si pohybem" pořádá spolek Rodiče dětem - Černošice ve spolupráci se ZUŠ.

Pokud chcete, aby vaše díte navštěvovalo ve školním roce 2017/18 přípravné oddělení nebo vyšší ročníky TO, vyplníte elektronickou přihlášku. Přípravné oddělení a vyšší ročníky TO patří již do regulérní výuky I. cyklu TO.

Víme, že je to komplikované, ale v podstatě jde jen o rozlišení kurzu Hrajeme si pohybem a vyšších ročníků. Se vším vám ochotně pomůžeme na hodinách, takže není čeho se bát.

vstup to elektronické přihlášky IZUŠ

Komentáře nejsou povoleny.