Nestihli jste přijímací řízení v černu? Nevadí!

V letošním roce vám a vašim dětem nabízíme možnost připojit se k tanečnímu oboru ZUŠ Černošice

Nestihli jste přijímací řízení v červnu? Nevadí! Nabízíme stále ještě volná místa ve starší přípravce (děti od 6 let) a několik míst v mladší přípravce (děti od 5 let) a 1 - 2 místa v předpřípravném kurzu Hrajeme si pohybem. V případě zájmu nás kontaktujte.

1.Hrajeme si pohybem
 • kurz je určen pro děti od 4 let
 • je vyučován ve spolupráci spolku Rodiče dětem - Černošice a ZUŠ Černošice
 • kurz bude probíhat ve čtvrtek od 16.00 do 16.45, trvá 45 min., a děti se v něm hravou formou seznamují s pohybem, hudbou a tvořivostí
 • kurz bude otevřen v případě dostatku zájemců (alespoň 5)
 • pololetní kurzovné činí 1000 Kč/os
 • do kurzu přijímáme děti bez přijímacího řízení
 • do kurzu Hrajeme si pohybem rodiče vyplní klasickou papírovou přihlášku, která bude je k dispozici u pedagogů TO nebo na emailu magda.voldrichova@seznam.cz
2. Přípravná oddělení
 • taneční obor otvírá 2 přípravná oddělení - přípravka mladší je určena dětem, kterým k 1. 9. 2019 bude 5 let, přípravka starší je určena dětem, kterým k 1. 9. 2019 bude 6 let
 • přípravka je již plnohodnotnou součástí studia I. cyklu tanečního oboru
 • hodiny budou probíhat ve středu odpoledne, hodina trvá opět 45 min. a prohlubují se veškeré dovednosti z kurzu (nástup do přípravky ovšem NENÍ podmíněn předchozí návštěvou kurzu Hrajeme si pohybem)
 • informace o úplatě za vzdělání najdete na webu ZUŠ Černošice
 • do přípravného oddělení jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení - viz níže a na webu ZUŠ Černošice
 • do přípravky mladší (1) i starší (2) rodiče vyplní na stránkách ZUŠ pod ikonou IZUŠ elektronickou přihlášku a elektronicky odešlou, není třeba tisknout, podepisovat a odesílat poštou
 • o přijetí žáka bude rozhodnuto následně s ohledem na kapacitu školy a přijatí žáci budou vyrozuměni
 • zároveň bude seznam přijatých žáků k nahlédnutí na stránkách školy

3. Vyšší ročníky TO, soubor Pramínek a lidová muziky

 • přijímáme děti i do vyšších ročníků tanečního oboru a do Folklorního souboru Pramínek
 • přijímáme také děti i dospělé do lidové muziky Folklorního souboru Pramínek

Máte-li dotazy k přijímacímu řízení, využijte tel.: 731 104 937, nebo 721 137 637

Komentáře nejsou povoleny.