Rozvrh na šk. rok 2023/24

PONDĚLÍ

14.15 – 15.20 2. roč. I. c. (tanečně-pohybová průprava pro souč. t.) vyučuje AW

15.25 – 16.10 Přípravka II (6 let, tanečně-pohybová průprava pro lid. i souč. t.) vyučuje AW

16.15 - 17.00 Hrajeme si pohybem (4 roky, tanečně-pohybový předpřípravný kurz) vyučuje AW

17.00 – 18.30 5. - 6. roč. I. c. (současný tanec) vyučuje AW

17.30 – 19.00 7. roč. I. c. - 4. roč. II. c. (současný tanec) vyučuje MV, Sokol

ÚTERÝ

14.15 – 15.20 3. - 4. roč. I. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

15.20 – 16.05 1. roč. I. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

16.05 – 16.50 Přípravka I (5 let, tanečně-pohybová průprava pro lid. i souč. t.) vyučuje MV

STŘEDA

14.15 – 15.00 2. roč. I. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

15.00 - 16.05 1. roč. I. c. (tanečně-pohybová průprava pro souč. t.) vyučuje AW

16.05 – 17.30 3. - 4. roč. I. c. (současný tanec) vyučuje AW

17.30 – 19.00 7. roč. I. c. - 4. roč. II. c. (současný tanec) vyučuje AW

ČTVRTEK

17.30 – 19.00 7. roč. I. c. - 4. roč. II. c. (současný tanec - tvorba) vyučuje AW + MV

PÁTEK

14.15 – 15.20 5. - 6. roč. I. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

15.30 – 17.00 7. roč. I. c. - 2. roč. II. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

17.00 – 18.25 3. – 4. roč. II. c. (lidový tanec + soubor Pramínek) vyučuje MV

Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Výuka tanečního oboru ZUŠ Černošice probíhá v kulturním sále na černošické Vráži (Mokropeská 2027/1), suterén budovy. Vchod vedle obchodu Bambule.

Vyučující tanečního oboru ve školním roce 2023/24:

Anna Wollemannová (AW) vyučuje předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, přípravku II, současný tanec 1. – 7. ročníku I. cyklu, II. cyklus

Magdaléna Voldřichová (MV) vyučuje přípravku I, lidový tanec 1. – 7. ročníku I. cyklu, II. cyklus, současný tanec 2. - 4. ročníku II. cyklu

Anna Wollemannová + Magdaléna Voldřichová učí společně hodiny zaměřené výhradně na tvorbu v současném tanci (čtvrtek 17.30 - 19.00) určené 7. roč. I. cyklu a celému II. cyklu.

ZDE najdete informace k tanečnímu úboru.

Komentáře nejsou povoleny.