Folklorní soubor Pramínek

Soubor Pramínek je součástí tanečního oboru ZUŠ  v Černošicích. Jako soubor s vlastní muzikou vznikl v roce 1999. Dnes má vedle dospělé kapely i muziku dětskou.

  • Cílem naší snahy je zanechat dětem jejich přirozenost.
  • Téměř každým rokem pořádáme pro děti Letní tvůrčí dílnu v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou.
  • Město Černošice reprezentujeme na různých festivalech, přehlídkách v ČR i partnerských městech v zahraničí.

Vystoupení na festivalech i přehlídkách jsou pro děti významná, ne však prvořadá. Potlesk rychle odezní, ale prožitek radosti, spontánnost i tvořivosti dětí je pro nás cestou poznání.Tou se vracíme ke svým dávno ztraceným kořenům, které jsou zásadní a doufáme, že zůstanou v dětech natrvalo. Když se to podaří, považujeme to za největší událost a úspěch.

Pramínek má tři věkové skupiny, od šestiletých dětí až po dospělé, které spolu vzájemně spolupracují.Vzhledem k tomu, že se v taneční výuce prolínají různé techniky i pohledy na práci s dětmi a na svět kolem nás,  odpovídá tomu i netradiční styl práce.

Cílem naší snahy je zanechat dětem jejich přirozenost. Nenásilně je kultivovat a zároveň je  dovést i k vlastní tvorbě, která vychází z jejich  prožitku. Snažíme se v nich probouzet vztah k našemu kraji, s jeho zvyklostmi a maličkostmi všedního dne jednak během celého roku, ale  i při vystoupeních.

Čerpáme materiál především z oblast středních Čech, ale nezaměřujeme se pouze na tento region. Při výběru  materiálu přihlížíme  k věku dětí, k jejich schopnostem pěveckým i tanečním. Bývají to tematická pásma a pro menší dětské hry, říkadla a zvyky.

K lidovému tanci a hudbě neodlučitelně patří i odpovídající ošacení, a to ať už stylizované či nápodoba originálu. Proto již od začátku působení souboru spolupracujeme s dílnou Kroje Marjánka, se krou konzultujeme jak výběr materiálů, tak celkovou podobu krojů. U pásem zaměřených na konkrétní oblast se snažíme co nejvíce přiblížit tamnímu stylu oblékání, u stylizovaných pásem vycházíme především z funkčnosti oděvu a jeho souvislosti s konkrétní hudbou a tancem. Pramínek tedy můžete vidět ve středočeských, valašských nebo horáckých krojích, ale i v obyčejných kanafasových.

Soubor je financován pouze ze sponzorských darů, grantů města Černošice.

Logo Rodiče dětem - ZUŠ ČernošiceJe zaštítěn zapsaným spolkem Rodiče dětem - Černošice, z.s. a ZUŠ Černošice.

Komentáře nejsou povoleny.