Rozvrh na školní rok 2016/17

   
PONDĚLÍ
6. + 7. roč. + II. cyklus 16.00 – 17.30*
ÚTERÝ
1. roč. 14.00 – 15.30
2. roč. 15.40 – 16.50*
STŘEDA
Hrajeme si pohybem  /4 leté děti/ 14.00 – 14.45
Přípravka 1                    /5 leté  děti/ 15.00 – 15.45
Přípravka 2                  /6 leté děti/ 16.00 – 16.45
3. + 4. roč. 17.00 – 18.10*
PÁTEK - PRAMÍNEK
2. roč. 14.00 – 15.10¤
3. +. 4. roč 15.15 – 16.25¤
6. + 7. roč. + II. cyklus 16.35 – 18.15¤

pozn.: Hrajeme si pohybem a Přípravka - 1 vyučuje L. Gejdošová, ostatní ročníky  M. Látalová.

lidový tanec ¤

současný tanec *

Upozorňujeme rodiče, že časy pátečních zkoušek se mohou měnit, podle potřeby nácviku s muzikou příp. ostatními ročníky. O všem budete vždy včas informováni.

Další příspěvky: